SETMANA  SANTA

Parròquia de  SANTA  MARIA  de  Balaguer  2024

DIUMENGE               BENEDICCIÓ DE PALMES I RAMS:      

 DE  RAMS                 

  24  MARÇ                  *  SAGRAT COR:    9  i  3/4 de 12 del matí

*  SANT  CRIST:       a  3/4 de 10 del matí.

*  SANTA MARIA:   a  2/4 d’11 del matí. 

*  MIRACLE:  a  les 12 del matí. Plaça del Mercadal.   

*  SAGRAT COR:  a  les 7 tarda.

VIA  CRUCIS:  EL CAMÍ  DE LA CREU:

                                   Divendres de Quaresma al Sant CRIST a les 4 de la tarda.            

Es celebra cada diumenge al Sant CRIST a les 5 de la tarda.

   DIJOUS                   CELEBRACIÓ DEL SANT SOPAR:

    SANT                       *  SANT  CRIST:   a  les 6 de la tarda.

   28 MARÇ                *  SAGRAT COR:  a les 6 de la tarda.

         MIRACLE :   a les 8 de la tarda.

 

DIVENDRES             VIA CRUCIS, EL CAMÍ DE LA CREU:

     SANT                      *  A les 8 del matí, al peu de la muntanya del Sant CRIST.

  29 MARÇ                            Els fidels poden congregar-se a la vorera del carrer del Pont.

 

                                      PASSIÓ  I  MORT  DEL  SENYOR:

                                     

*  SANTUARI  del SANT CRIST: a les 3 de la tarda.

*  MIRACLE :   a les  5 de la tarda.

                                                               *  SAGRAT  COR:  a  les  7 de la tarda.

                                                               *  PROCESSÓ SANT SEPULCRE:  Sant Josep. 10 de la nit.

 DISSABTE                SOLEMNE  VETLLA  PASQUAL:

       SANT                      *  A les 10 de la nit ens reunirem a l’església del SAGRAT 

    30 MARÇ                 COR  per celebrar la  VETLLA  PASQUAL .

* A les 9 de la nit al Santuari del SANT CRIST per celebrar la VETLLA  PASQUAL.

¡ AL·LELUIA, AL·LELUIA,  AL·LELUIA, CRIST  RESSUSCITA ¡

           ¡   B O N A     P A S Q U A   ¡