Moviment parroquial 2021

Moviment parroquial: BAPTISMES……………………………………………………………….. Fins a 1 any …………………………               18 d’1  a 7 anys ………………………..              14 de 8 a 12 anys ……………………..             03 e 13 a…

Agenda mes de juny-21

Diumenge, 6:  Corpus Christi. Horari misses diumenges. Divendres, 11. Sagrat Cor de Jesús. Dissabte, 12. Immaculat Cor de Maria. Diumenge, 13. Sant  Antoni de Pàdua.…