ARXIPRESTAT DE LA NOGUERA

L’arxiprestat de la Noguera compta amb:

34 parròquies i uns

40.000 habitants, al servei dels quals hi ha

10 preveres amb nomenament parroquial,

1 diaca permanent i

5 preveres jubilats que presten el seu servei.