Suplement al full parroquial, gener 2021

COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES 2020 Infància missionera:                           400 Mans Unides:                                  3.008 Dia del Seminari:                               558 Jornada Pro Orantibus:                      240 Corpus: Càritas                                  554 Òbol Sant…