AGENDA  MARÇ  2024

29 FEBRER, Segona conferència quaresmal.

La conferència tindrà lloc a les 8 del vespre a la

Sala d’Actes de la Parroquia.  c/  Ramon i Cajal  nº 5.

03. Tercer diumenge de Quaresma.

10. Quart diumenge de Quaresma.

15-17. Recés Quaresma-Pasqua.Fidels d’Urgell

17 Cinquè Diumenge de Quaresma. Col.lecta

19. Dimarts, Celebració festa de Sant Josep.

            Dia del Seminari. Pregària .

24. Diumenge de RAMS.

25 al 31. Setmana Santa

31. PASQUA. Canvi d’hora. A les 2 seran les 3.

COL·LECTA SANTA INFÀNCIA: 250 €

MANS UNIDES: Col·lecta Misses:  1.075  €.

                    Donatius :  1.000+500 :  1.500  €.

                        Total………..   2.575  €.       

MOVIMENT  PARROQUIAL  FEBRER  2024

DEFUNCIONS:  GENER :. Teresa Costa Rosell; Montserrat Durany Fontova; Antonia Madrid Carrasco; Carmen Riquelme Baños. 

FEBRER : Ramon Nuñez López; Jesús Quintin Caparrós; José Hoyo Ruiz; Andrés Sisó Altemir; Josep Guilla Oliva; Magdalena Pubill Caballol; Constantino Álvarez Martinez; Teodoro Torres Tugues; Josep Mª Galiano Baldomà; José Antonio Daza Salmerón.

Balaguer,  03 Març  2024

www.parroquiabalaguer.org

DEJUNI  I  ABSTINÈNCIA:

Els cristians dejunem el Dimecres de Cendra  i el  Divendres Sant; i tots els divendres de Quaresma ens abstenim de menjar carn, seguint les normes de la Santa Mare Església.

               EL  SAGRAMENT  DE  LA  PENITÈNCIA

.La Quaresma és el temps propici per a rebre aquest sagrament que celebra la conversió com a retorn al Pare. S’anomena també sagrament de la “Confessió”, perquè la confessió dels pecats davant el prevere és un sagrament. I s’anomena sagrament del “Perdó”, perquè, “per l’absolució sacramental del prevere, Déu concedeix al penitent el perdó i la pau”, i de la “Reconciliació”, perquè “dona al pecador l’amor de Déu que reconcilia”.

                      CONFIRMACIÓ  ANY  2024

Tindran Lloc el Dissabte 11 Maig, 18 h. a Santa Maria.