Moviment parroquial 2021

Moviment parroquial: BAPTISMES……………………………………………………………….. Fins a 1 any …………………………               18 d’1  a 7 anys ………………………..              14 de 8 a 12 anys ……………………..             03 e 13 a…