La celebracío Dominical de l´església de Sant Domènec fou solemnitzada per Coral Canores del Casal de la gent gran amb la direcció de Xavier Huguet el 6 de novembre del 2022. Va presidir la celebració eucarística el Mn. Jerrick Banzuela que fou concelebrada pel Mn. Francisco Angulo amb la assistència de fidels.

Video cedit per Josep Cases Llovet