Nadal-23

CELEBRACIONS  DEL  NADAL :  MISSES   DEL  GA LL Dia 19:  A les 17’00: Missa del Gall a l’Hospital Hestia Dia 22:  A les 11’00: Missa…