ADVENT,  TEMPS   D’ESPERANÇA

Aquest diumenge comença el temps d’Advent i amb ell, un nou any litúrgic. Aquestes  quatre setmanes que precedeixen el Nadal ens inviten a viure una espiritualitat que podríem resumir en aquests 7 punts:

1.- Un Missatge: “El Senyor ve!”. Mentre ens preparem per a celebrar el naixement del Salvador “en la humilitat de la nostra carn” i vivim la seva presència entre nosaltres, en la seva Paraula, en els sagraments i en els germans, ens disposem a rebre el Senyor que vindrà al final del temps “revestit de glòria i de majestat”.

2.- Una Virtut: L’esperança. El missatge de l’Advent és una invitació a viure esperançats. El cristià és l’home de l’esperança perquè sap que el seu destí i el seu futur, com el destí i el futur del món, estan en mans de Déu.

3.- Una ActitudLa Conversió. Escoltem el crit de Joan Baptista “Prepareu els camins del Senyor!”. És una invitació insistent a fer-nos dignes del Senyor que arriba. Una actitud que té molt a veure amb la humilitat dels pastors, la generositat dels mags i l’acolliment de Maria.

4.- Unes figures que ens acompanyen en aquest camí: El profeta Isaïes i Sant Joan Baptista.  El profeta Isaïes és anomenat el profeta de l’esperança. Predica alls captius d’Israel, als qui, en la dissort del captiveri de Babilònia, esperen en el Senyor. L’escoltarem durant les dues primeres setmanes. Joan Baptista predica la conversió, el canvi d’actitud i de vida, caminar en rectitud cap al Senyor, en vigilant espera i en joiosa esperança. El signe d’aquesta conversió serà el bany d’aigua, en espera d’un altre baptisme, el de l’Esperit, l’únic capaç de transformar de debò la vida.

5.- Un Model: La Verge Maria. “ Els fidels que viuen amb la litúrgia l’esperit de l’Advent, considerant l’amor inefable amb el que Maria esperà el seu Fill, son invitats a prendre-la com a model i a preparar-se a sortir a l’encontre del Salvador que ve, vetllant en l’oració i cantant en la lloança”, canta un dels Prefacis d’aquet temps. L’Església gira els ulls especialment a la que esperà, plena d’amor, el naixement del seu fill, el Fill de Déu.

6.- Una pregària: “Veniu, Senyor Jesús!” Amb aquesta pregària acaba el llibre de l’Apocalipsi. La repetim cada dia en l’aclamació de després de la consagració. Expressa un desig, un anhel, una esperança. Ens posa en tensió espiritual.

7.- Un cant: “Deixeu, cels, caure la rosada i que els núvols ploguin el Just”. Aquest ha estat el cant tradicional d’Advent. Un crit ple d’esperança, inspirat en el profeta Isaïes: “Consoleu, consoleu el meu poble, aviat vindrà el Salvador. Perquè et deixes consumir per la tristesa, perquè estàs com trastornat pel dolor? Et salvaré, no tinguis por, doncs jo sóc el Senyor, el teu Déu, el Sant d’Israel, el teu Redemptor.”

                       ESPEREM  VOSTRA  VINGUDA.

                       NO TARDEU,  SENYOR  JESÚS!