CELEBRACIONS  DEL  NADAL :  MISSES   DEL  GA LL

Dia 19:  A les 17’00: Missa del Gall a l’Hospital Hestia

Dia 22:  A les 11’00: Missa del Gall. Residència “Sant  Domènec

Dia 24   A les 21’00: Missa del Gall al Sagrat Cor

             A les 23’00: Missa del Gall al Miracle

 A les 24’00  Missa del Gall al Santuari del Sant Crist

Dia 25: SOLEMNITAT  DEL  NADAL.  HORARI DE MISSES

10’00:  Sant Crist

10’30: Santa Maria

12’00: Sagrat Cor i Miracle

19’00: Sant Domènec

(Amb motiu de la celebració de la Missa del Gall se suprimeix la missa de les 9 del matí al Sagrat Cor)

26.- Sant Esteve. Concert de l’Orfeó Balaguerí a les 8 del vespre al Teatre Municipal.

Dia 31:  FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA.

Dia 1 de gener. SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU. Horari de Misses com els diumenges.