AGENDA  DESEMBRE  2023

3. – Primer Diumenge d’Advent. Cicle B

3.- 44ª Assemblea anual Hospitalitat de Lourdes al .Sant Crist. 10’30 8 .- Solemnitat de la Immaculada.

11-15.- Campanya “Nadal per a Tots” de recollida d’aliments, amb 

        la col·laboració de tots els col·legis.

16.- Pregó de Nadal : Sala d’Actes Santuari del Sant Crist a les 12 h.

       Visita al  Pessebre.

23.- Recés d’Advent per als Fidels d’Urgell al Santuari del Sant

         Crist. Predicat per Mn. David  Codina Pérez.

24.- Col·lecta a totes les Misses dins la campanya: Nadal per a Tots

25.- NADAL.

26.- Sant Esteve. Concert de Nadal de l’Orfeó Balaguerí. al Teatre

       Municipal, 20’00 h.

31- Festa de la Sagrada Família.

&  Col·lecta  del  DOMUND :   1.059

                   &  Col·lecta  de  GERMANOR :   1.789 € 

   Col·lecta :   989 €.

                                        Donatius :  800 €.

MOVIMENT  PARROQUIAL  NOVEMBRE  

 BAPTISMES : Alan Estevan Sánchez Alvarez; Pol Toribio Llas; Jan Toribio LLas; Jordi Antonio Linares Tisoy; Magda Bonet Morell; Jhonas Held Bolaño.

DEFUNCIONS : Octubre: Antonio Juan Segovia Garcia; Victoria Lapedra Pifarré. Novembre: Antonio Betbesé Borras; Eduardo Muñoz Torres; Gna. Rita Casas Tubau; Teresa Rodés Farreny; Montserrat Domingo Farré; Maria Baldomà Domingo; Rosa Camps Pallarés; Octavian Pasc.