Amb gran alegria i una destaca participació dels fidels i els sacerdots que hi residedeixen a la ciutat, la Parròquia de Balaguer es reuní al temple de St. Domènec el dia 10 d’agost per celebrar la festa de Sant Domènec, com es tradició ben arraelada a la nostra Parròquia. Celebrarem solemnement l’Eucaristía, es beneïren els anissets i l’aigua fresca, que desprès, tots plegats compartiren. Per acabar, la Cobla Jovenívola d’Agramunt interpretà unes Sardanes que gaudiren els presents.