Us informem que estan obertes les inscripcions per rebre la Catequesi de Primera Comunió.

Tot seguit podeu descarregar i omplir, al vostre ordinador, la fitxa d’inscripció. Un cop impressa podeu portar-la, personalment, al despatx parroquial.

Bisbat Urgell
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
B a l a g u e r
Als Pares dels Infants d’iniciació a la Vida Cristiana
Benvolguts pares:
El vostre fill / filla iniciarà un nou curs, TERCER de Cicle Mitjà d’Educació Primària (CMEP) el proper
curs 2022 – 2023.
La iniciació a la vida cristiana dels infants, suposa i demana no solament participar en la Catequesi per
celebrar la Comunió, sinó participar en la Catequesi per iniciar-nos a ser cristians. Això és
l’important: «SER I ESDEVENIR CRISTIÀ».
Aquesta iniciació a la vida cristiana, en l’etapa de la infància, es un Procés i un Itinerari, que d’ara
endavant començarà a 3er. de CMEP i que al llarg dels quals se celebrarà el Sagrament de la Iniciació
Cristiana, concretament l’Eucaristia (4t. de CMEP). Aquesta és la raó per la qual el vostre fill/a iniciarà de manera
formal i seriosa la CATEQUESI aquest curs ( durant el mes d’octubre de l’any 2022 ) i participarà
de la taula de l’Eucaristia al fer 4t. curs de CMEP.
Per tal de fer efectiva la Inscripció, cal la vostra LLIURE I RESPONSABLE acceptació, com a
responsables primers de l’educació cristiana dels vostres fills.
És per això que us adjuntem LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ. Cal que ens la feu arribar a la Parròquia,
en horari de despatx: de dilluns a divendres, de 12 a 14 h.
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament i estar al vostre servei, sempre que ens necessiteu,
en l’educació cristiana i humana dels vostres fills.
Cordialment, els vostres mossens i la comissió de Catequesi.
✂ *** ✂
C O M U N I Ó any 2022 – 2023
Butlleta d’Inscripció 3er. Curs
Nom i Cognoms: __________________________________________________
Nascut a: _____________ el dia _ mes __________ de 20_____
Fill de ____________________ i de _______________________
Viu al carrer ___________________________ Pis Porta
Poble _________________
Codi Postal Telèfon ___________
Batejat/da a _______________________________________________________
Col·legi ______________ E-Mail __________________________

Bisbat Urgell
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
B a l a g u e r
Als Pares dels Infants d’iniciació a la Vida Cristiana
Benvolguts pares:
El vostre fill / filla iniciarà un nou curs, QUART de Cicle Mitjà d’Educació Primària (CMEP) el proper
curs 2022 – 2023.
La iniciació a la vida cristiana dels infants, suposa i demana no solament participar en la Catequesi per
celebrar la Comunió, sinó participar en la Catequesi per iniciar-nos a ser cristians. Això és
l’important: «SER I ESDEVENIR CRISTIÀ».
Aquesta iniciació a la vida cristiana, en l’etapa de la infància, es un Procés i un Itinerari, que ara
continua la formació iniciada a 3er. de CMEP i que al final d’aquest curs permetrà celebrar el
Sagrament de la Primera Comunió. Aquesta és la raó per la qual el vostre fill/a iniciarà de manera
formal i seriosa la CATEQUESI aquest curs ( durant el mes d’octubre de l’any 2022 ) i participarà
de la taula de l’Eucaristia en acabar el mateix.
Per tal de fer efectiva la Inscripció, cal la vostra LLULIURE I RERESPPONONSASABLLE acceptació, com a
responsables primers de l’educació cristiana dels vostres fills.
És per això que us adjuntem LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ. CAL QUE LA PORTEU A LA PARRÒQUIA
EN HORARI DE DESPATX: de dilluns a divendres, de 12 a 14 h.
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament i estar al vostre servei, sempre que ens necessiteu,
en l’educació cristiana i humana dels vostres fills.
Cordialment, els vostres mossens i la comissió de Catequesi.
✂ *** ✂
C O M U N I Ó any 2022 – 2023
Butlleta d’Inscripció 4rt Curs
Nom i Cognoms: __________________________________________________
Nascut a: _____________ el dia _ mes __________ de 20_____
Fill de ____________________ i de _______________________
Viu al carrer ___________________________ Pis Porta
Poble _________________
Codi Postal Telèfon ___________
Batejat/da a _______________________________________________________
Col·legi ______________ E-Mail __________________________