Moviment parroquial:

BAPTISMES………………………………………………………………..

  • Fins a 1 any …………………………               18
  • d’1  a 7 anys ………………………..              14
  • de 8 a 12 anys ……………………..             03
  • e 13 a 18 anys ……………………               00
  • més de 18 anys ……………………             00

                             TOTAL ..………..        35 Batejos

MATRIMONIS……………………………………………………………

  • Santa Maria…………………………        04
  • Santuari del Sant Crist …………         02
  • Església  Sant Domènec………..       01
  • Església Sagrat Cor……………….       01
  • Les Franqueses……………………..      01       

                            TOTAL ……………   09 Matrimonis    

DEFUNCIONS…………………………………………. 108

CONFIRMACIONS……………………………………  16

COMUNIONS………………………………………….  20