Balaguer, 11 d’abril de 2021

PASQUA – 2021

“No hi és aquí. Ha ressuscitat”. Aquesta és la Bona Nova per excel·lència. Enmig de tantes informacions tristes o preocupants que ens aporta la pandèmia que sofrim, els cristians hem sentit amb goig l’anunci de l’evangeli: Déu ha dit un “sí” decisiu a la humanitat quan ha ressuscitat d’entre els morts el seu Fill i Germà nostre, Jesús, que s’havia entregat a la mort per solidaritat amb tots nosaltres. Encara que molts no ho sàpiguen, ha estat un immens regal per a tota la humanitat.

El que celebrem no és un aniversari. És una realitat que continua esdevenint-se ara. Jesús, fa dos mil anys, va inaugurar la Pasqua: la Pasqua continua viva. Ell, Crist Jesús, continua viu. Encara que no el veiem, és enmig nostre.  La resurrecció de Jesús va canviar la història. Va transformar Pere i els altres deixebles de la primera comunitat.  I vol transformar-nos també a nosaltres. La Pasqua de Jesús és també la nostra Pasqua. Jesús vol crear en nosaltres una cosa nova, donar-nos la seva vida, la seva energia, el seu entusiasme, la seva alegria.

Deixem-nos omplir del mateix Esperit de Déu que va omplir Jesús. Deixem que actuï en nosaltres l’Esperit de Déu: el qui va ressuscitar Jesús vol ressuscitar-nos també a nosaltres. I així, Pasqua no només serà una festa pel Senyor, sinó també per cada u de nosaltres.  

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM TOTS ELS DIJOUS DE PASQUA.

Cada dijous de Pasqua, fins el 23 de maig, festa de la Pentecosta, de 17 a 20 hores tindrem l’oportunitat de participar en l’adoració del Santíssim que estarà exposat a l’església de Sant Domènec. Esteu convidats a participar l’estona que vulgueu.

ANY DE SANT JOSEP. Amb la Carta Apostòlica “Patris Corde” (amb cor de pare), publicada el 8 de desembre de l’any passat, amb motiu del 150 aniversari de la Declaració de Sant Josep com a patró de l’Església Universal, va començar aquest any dedicat a Sant Josep. La parròquia ha preparat un fulletó amb un recull de les paraules del Papa sobre Sant Josep, que trobareu a les esglésies.

ANY ESPECIAL DEDICAT A LA FAMÍLIA.

El sant Pare ha convocat un any especial dedicat a la família que es va inaugurar el 19 de març de 2021, cinquè aniversari de la publicació de l’Exhortació Apostòlica “Amoris Laetitia” i acabarà amb la celebració de la X Trobada Mundial de les famílies, a Roma, el juny de l’any 2022. Aquesta Exhortació apostòlica intitulada “L’alegria de l’amor” fou publicada pel Papa Francesc el 19 de març de 2016, festa de Sant Josep. La data és significativa, tractant-se del tema de la família i fa referència directa a la família de Natzaret, model de tota família cristiana.

El Papa reflexiona a partir, sobretot, de les deliberacions dels dos últims Sínodes sobre la família, celebrats els anys 2014 (l’extraordinari) i el 2015, l’ordinari.

1. Comença l’Exhortació fent una afirmació que serà cabdal al llarg de tot el document. “L’anunci cristià relatiu a la família és veritablement una bona notícia”

2. El tema ha estat amplament debatut pels pares sinodals. “El camí sinodal, diu el Papa, va permetre posar sobre la taula la situació de les famílies en el món actual, ampliar la nostra mirada i revifar la nostra consciència sobre la importància del matrimoni i de la família”. Som en un camí que cal continuar.

3. El Papa assenyala uns criteris a tenir presents en la comprensió i aplicació de l’Exhortació i que podem resumir en aquests:

– Primacia del temps sobre l’espai, es a dir, “no totes les discussions doctrinals, morals o pastorals han de ser resoltes amb intervencions magisterials”.

– Hi ha pluralitat  d’interpretacions que s’han de tenir en compte.

– La inculturació és necessària també en aquest tema. “Tot principi general necessita ser inculturat si vol ser observat i aplicat”.

– L’Exhortació s’emmarca dins l’Any de la Misericòrdia.

– Cal estar molt atent a la realitat actual del matrimoni i la família, tal com s’ha posat de manifest en les deliberacions sinodals i “tenir una mirada positiva i un discerniment en situacions que no reponen plenament al que el Senyor ens proposa”.

“Amoris laetitia” suposa per a l’Església una valoració moral més acurada de les situacions personals, una invitació a un nou tarannà pastoral i a una tasca d’incorporació més plena en la vida de la comunitat eclesials dels que no viuen plenament la seva relació matrimonial segons el voler de Crist. Això només serà possible amb un diàleg franc i honest entre pastors i teòlegs que porti a una major claredat en alguns temes i a la presa de decisions pastorals adients.

MOVIMENT PARROQUIAL DEL MES DE MARÇ

DEFUNCIONS:  Josep Picoy Cano; Rosario Moreno Molina; Francisca Carrillo Benitez; Miguel Alburquerque Martin; Juan Mª Clua Miguel; Llorenç Peries Escolà; Josep Baiget Puigpinós;  Andrea Montes Granados; Isabel Latorre Nieva. 

MES D’ABRIL – CELEBRACIONS

23, Sant Jordi , màrtir, patró secundari de Catalunya

26. Sant Isidor, bisbe i doctor de l‘Església

27. Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya

29. Santa Caterina de Siena, verge i doctora de l’Església, patrona d’Europa

PRIMERES COMUNIONS

Per evitar aglomeracions, es celebraran en petits grups (màxim de 4 famílies al Sagrat Cor i 2 al Miracle i a Santa Maria) en les misses parroquials. Cal apuntar-se a la parròquia. El Calendari previst és el següent:

Diumenges a les misses de 10’30 a Santa Maria i a les 12 al Sagrat Cor i al Miracle: 25 abril, 2, 16, 23 i 30 de maig i 6 de juny.

Dissabtes 15 i 22 de maig a les 6 de la tarda al Sagrat Cor.

CONFIRMACIONS

Tindran lloc el dissabte, 8 de maig a les 6 de la tarda, a Santa Maria. Els dijous, dia 6 a les 5 de la tarda, es farà l’assaig general i les confessions a Santa Maria.

Tingueu en compte les recomanacions sanitàries.