AGENDA GENER 2021

1.-  Santa Maria, Mare de Déu. Jornada Mundial per la Pau.

6.- Epifania. Adoració dels Mags.

10.- Baptisme del Senyor. Acaba el temps de Nadal.

17.- Sant Antoni abat. Horari de misses dels diumenges.

18/25.- Octavari de pregària per la unitat dels cristians.

24.- Jornada de la Infància missionera. 

LA CATEQUESI EN TEMPS DE PANDÈMIA. Les circumstàncies que estem vivint ens fan canviar moltes coses en les activitats parroquials. És per això que en aquesta situació de pandèmia, el millor és que la catequesi la facin els pares o familiars a casa amb els seus fills. Per facilitar aquesta tasca educativa hem preparat unes “Orientacions per la Catequesi” i unes “Fitxes d’activitats” pels nois/es sobre cada tema. La catequesi és més que una activitat escolar en la que s’aprenen coses. Us demanem als pares que doneu prioritat al fet d’ensenyar-los a resar, de pregar amb ells i d’aprendre les oracions i fórmules de fe (Credo) que trobareu al llibre de Catequesi.

Us invitem, doncs, a passar per la rectoria (de 12 a 14 i de 8 a 9 del vespre) per recollir els llibres, les Orientacions per la catequesi i les fitxes de treball d’aquest curs 2020-2021.

COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES 2020

Infància missionera:                           400

Mans Unides:                                  3.008

Dia del Seminari:                               558

Jornada Pro Orantibus:                      240

Corpus: Càritas                                  554

Òbol Sant Pere                                   210

Domund                                          1.558

Germanor                                        1.315

Càritas parroquial (Nadal):             1.150

ESTADÍSTICA ANY 2020

Baptismes:                             19

Confirmacions:                     45       

Primeres  Comunions:         52

Matrimonis:                           4

Exèquies:                             141

NOMENAMENTS. El dissabte, 12 de desembre Mn. Alfons Velásquez i Mn. Antoni Baldomà van prendre possessió, al temple del Monestir dels germans maristes de Les Avellanes, de les parròquies de Les Avellanes, Tartareu, Vilanova de la Sal i Santa Linya, amb motiu de la jubilació de Mn. Ermengol Donisa, que les ha servit durant els darrers anys. Això suposa un plus de feina doncs continuaran servint les parròquies que tenien encomanades. 

LES CELEBRACIONS TRADICIONALS. La Pandèmia ens obliga a ser prudents a l’hora de les celebracions tradicionals, motiu pel qual  no es faran actes  multitudinaris, celebrant amb les degudes mesures la Santa Missa els dies ordinaris i els diumenges. Altres activitats, com la missa d’infants o la de la Residència Sant Domènec, les reunions de consells, grups de catequesi, Vida Creixent i altres queden suprimides fins que la situació no millori.

FELIÇ ANY 2021  SOLIDARI I FRATERNAL!