La celebració de l’Eucaristia dominical

es fa en directe, des de la capella del Santíssim,

al temple parroquial del Sagrat Cor de Balaguer.

A les 12 de mig dia.