Dia 7.- Jornada de la responsabilitat en el trànsit.

Dia 7-15.- novena a la Mare de Déu del Carme.

Dia 10.- Sant Cristòfol.

dia 16.- Mare de Déu del Carme.

Dia 24.- Vetlla de Sant Jaume. Processó dels fanalets des de la Capella

de Sant Jaume a l’església del Miracle; a les 20:30h.

Dia 25.- Sant Jaume. Missa davant la Capella de Sant Jaume; a les 21:00h.

Dia 26.- Sants Joaquim i Anna.