Dia.-2. 17’15 h. Assaigs nois 1ªcomunió 

    20’00 h. Reunió pares 1ª comunió

Dia.-3. 17’30 h. Assaig confirmants a Santa Maria

Dia.-4. Càtedra de Pensament cristià a Sant Julià de Lória

    19’00 h. Confirmacions Santa Maria

Dia.-5. 10’00 h. Aplec Divina Pastora

    13’15 h. Primeres comunions al Sagrat Cor

Dia.- 6. 11’00 h. Reunió preveres arxiprestat amb Sr. Bisbe al Sant Crist

    20:00 h. Curs bíblic

Dia.- 9. 11:00 h. Trobada a Montserrat de Vida Creixent

Dia.-12. Diumenge. Jornada mundial de pregària per les vocacions.

      12’00 h. Primeres comunions Escola Pia a Santa Maria

      13’15 h. Aplec a les Franqueses

Dia.-14. 17’00 h. Reunió de Vida Creixent

Dia.-15. 20’00 h. Reunió pares nois de primera comunió

Dia.-17. 17’15 h. Assaigs nois primera comunió al Sagrat Cor

Dia.-18. 10’30 h. Pasqua del malalt al Castell del Remei

       12’00 h. Missa Casa Andalucia al Molí de l’Esquerrà

       18’00 h. Primeres comunions al Sagrat Cor

Dia.-19. 13’15 h. Primeres comunions al Sagrat Cor

Dia.-20. 20:00 h. Curs bíblic

Santa Joaquima de Vedruna

Dia.-22. Santa Joaquima Vedruna. 20:00 h. Reunió pares nois primera

Comunió

Dia.-24. 17’15 h. Assaigs nois primera comunió a Santa Maria

Dia.-25. 18:00 h. Primeres comunions a Santa Maria

Dia.-27. 10’30 h. Tremp. Jornada de formació pels preveres

Dia.-29. 20:00 h. Reunió pares nois primera comunió

Dia.-31. 17’15 h. Assaig nois primera comunió a Santa Maria