S’ACOSTA LA SETMANA DE LA FAMÍLIA PER A LES DIÒCESIS CATALANES

Del dia 1 de març les diòcesis catalanes donen un enfoc especial a les famílies cristianes. Això es visualitza en una presència especial en les eucaristies del diumenge 3 i el diumenge 10 de març.

En elles les pregàries i monicions estan centrades en la família cristiana. També moltes parròquies, sensibles a fer visibles les riqueses que aporten a la nostra societat les famílies cristianes, organitzen conferències i xerrades sobre el tema.

Axí com el rosari o l’adoració al Santíssim que es pot fer en les parròquies aquests dies es viuran amb aquesta intenció, pregar i fer visibles les famílies cristianes.

També a Radio Estel se’n parlarà al programa “Església d’Urgell” del dia 3 vespre, amb una entrevista als delegats del nostre bisbat i en la Missa que cada diumenge es retransmet per TV2 tindrà un accent especial aquell dia, la setmana de la família amb la intervenció amb una munició al inici de la Missa dels delegats de pastoral familiar de Barcelona.