Dia 1.-   Solemnitat de Tots Sants.  Horari de misses com els diumenges.

A les 16:00 h. pregària al cementiri nou i a les 17:00h.  a l’església de Santa Maria i al cementiri vell.

Dia 2.-   Conmemoració de tots els fidels difunts. A les 12:00h.  Missa a Santa Maria i pregària al cementiri vell.

 

Dia 3.-   Sant Ermengol, patró del Bisbat d’Urgell.

Sant Ermengol

 

Dia 6.-   Celebració litúrgica dels Sants Beats màrtirs del segle XX a Espanya.

–Memòria del beat Alfons Arimany Ferrer, carmelita descalç, fill de Balaguer.

–Grup de Vida Creixent.  Rectoria a les 17:30h.

Dia 8.-  Ofrena floral dels escolars i entitats amb motiu de la festa del Sant Crist.

–Inici de les festes del Sant Crist.

Sant Crist de Balaguer

Dia 9.-  Festa del Sant Crist. Horari de Misses: 8 i 11 al Sant Crist.

Dia 10.- Missa al Sant Crist en sufragi dels confrares, socis i devots difunts, a les 10:00h.

Dia 12.- Curs bíblic: “Grups de Jesús”. Rectoria a les 20:00h.

Dia 13.- Reunió catequistes de Confirmació (tercer i quart curs catequesi).

Dia 14.- Reunió dels pares dels nois/es de Confirmació (5è i 6è curs d’EGB).

Dia 18.- Diumenge de GERMANOR. Diada d’ajuda a l’església diocesana.

Dies 19 al 24 .- Inici de la catequesi de Confirmació.

Dia 25.- Solemnitat de Crist Rei.     A les 12:00h.  a l’església del Sagrat Cor, Missa cantada per l’Orfeó Balaguerí  en agraïment  a la Parròquia  pel aixopluc ofert de molts anys.

Crist Rei

 

Dia 26.- Curs bíblic: “Grups de Jesús”. Rectoria a les 20:00h.