Dia   1.-           Pasqua de Resurecció.  Inici del temps pasqual.

Dia   9.-           Jornada pro vida.  Festa de l’anunciació (taslladada del 25 de març).

Curs Bíblic.  Rectoria a les 20:00h.

Dies 13/14.-   Curset prematrimonial.  Rectoria a les 22:00h.

Dia   15.-         (Tercer diumenge de pasqua).  Aplec a la Divina Pastora a les 10:30h.

 

Dia   23.-        Sant Jordi.  Curs Bíblic.  Rectoria a les 20:00h.

 

Dia   27.-        Mare de Déu de Montserrat.

Dia   29.-       Sant Pere Màrtir.  Aplec a la Torre Fortuny a les 10:30h.

Primeres comunions al Sagrat Cor a les 13.00h.