caritas2

Projecte Amós

UNA EXPRESSIÓ DE L’AMOR ALS NOSTRES GERMANS:

El profeta Amós se sent cridat per Déu per proclamar el seu missatge. Aquest profeta, denuncia la injustícia i defensa els més pobres. Parla d’un Déu que s’interessa pels homes i d’una fe que només té sentit si va acompanyada de la justícia i la solidaritat.
El projecte Amós s’inicià l’any 2000, tot i que anteriorment s’havien desenvolupat altres projectes que pretenien treballar amb els col·lectius més desfavorits de la nostra ciutat, amb l’objectiu de facilitar un espai de convivència i aprenentatge.
El fonament bàsic per a la realització d’aquest projecte és, principalment, el fet d’oferir, a través d’activitats diverses, processos educatius i formatius a un col·lectiu de persones que en aquest moment reben la prestació per renda mínima d’inserció, amb la finalitat de facilitar les eines necessàries per a afavorir la motivació i posterior inserció al món laboral actual.
Els objectius que mouen a Càritas Parroquial de Balaguer i Diocesana d’Urgell a realitzar aquest projecte rauen en la necessitat de crear un recurs per a facilitar l’adquisició de les habilitats socials mínimes per al desenvolupament d’un treball; crear les estructures d’aprenentatge bàsiques que permetin l’accés posterior al mercat de treball; promoure processos d’aprenentatge, mitjançant el coneixement dels diferents oficis i les seves activitats productives, i conscienciar de la necessitat i del benefici del treball.
En aquest moment participen del projecte un total de vint-i-cinc persones que assisteixen al curs de motivació laboral. El servei està atès per dues professionals del Treball Social, que vetllen per a la correcta realització i el compliment dels objectius fixats en el mateix.