Operation Open Hand – Christmas 2011 On December 17, a group of volunteers of Caritas Balaguer scattered in different parts of the city helped in Operation open hand, as do each year to Balaguer. Operation Open hand, aims to help the poor of our city at this time suffering difficulties.

Operació Mà Oberta – Nadal 2011 El dia 17 de desembre un grup de voluntaris de Càritas Balaguer repartits per diferents punts de la ciutat ajudaren en l’Operació mà oberta, que com cada any realitzem a Balaguer. L’Operació mà Oberta, té com a finalitat ajudar els pobres de la nostra ciutat que en aquest temps pateixen…

Entrega de Diplomas a los alumnos Proyecto Activado – Cáritas Balaguer El pasado 20 de diciembre tuvo lugar en el Centro Santo Domingo de Cáritas en Balaguer la entrega de los diplomas para todos los cursos realizados mediante el proyecto Actívate durante este año. Los cursos de formación ofrecidos fueron de informática, catalán y del…

Entrega de Diplomes als alumnes Projecte Activat – Càritas Balaguer El passat 20 de desembre va tenir lloc al Centre Sant Domènec de Càritas a Balaguer el lliurament dels diplomes per a tots els cursos realitzats mitjançant el projecte Activa’t durant aquest any. Els cursos de formació oferts van ser d’informàtica, català i de la…

Page 37 of 39 1 35 36 37 38 39
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.
Top
Segueix-nos: